2022

Jazz bez hranic

Zapsaný spolek JAZZ BEZ HRANIC je právnickou osobou se sídlem v Plzni, Litice, Štěnovická 9. Je registrován u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, č. 4363.

Posláním spolku je sdružování a vzdělávání jeho členů, které směřuje k rozvoji hudebních aktivit, k pořádání kulturních akcí, spolupráci v rámci euroregionů i širší osvětové činnosti vedoucí k výchově a hledání příležitostí pro mladé muzikanty v Plzni a Plzeňském kraji.

Cíle spolku se uskutečňují organizováním setkání vlastních členů spolku, prezentací členů spolku na kulturních akcích a hudebních festivalech, podporou klasických i okrajových hudebních žánrů, aktivním organizováním kulturních akcí a hudebních festivalů a výchovou mladých hudebníků.

Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku a bude se na jeho naplňování aktivně podílet a jejíž členství bude schváleno valnou hromadou.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, potvrzuje složení výkonného výboru a volí předsedu na období pěti let. Předsedou spolku je Dr. Ivan Slabý, který spolu s Ivanem Audesem a Evou Vlkovou tvoří výkonný výbor.

 

Charakteristika projektu

 

Projekt Jazz bez hranic patří mezi tradiční akce města Plzně, byl zapojen do programu Evropské hlavní město kultury 2015 a v současné době participuje na Slavnostech svobody. Nabízí komplexní přístup k propagaci minoritního hudebního žánru – jazzu, v rámci spolupráce s evropskými regiony. Jazz bez hranic podstatně zinternacionalizoval plzeňskou hudební scénu, která se jeho zásluhou dostala na jazzovou mapu světa. Vystoupení dvanácti nositelů nejprestižnější světové hudební ceny Grammy v Plzni je zcela bezprecedentní. Náplní projektu je vyhledávání mladých jazzových talentů s možnostmi jejich dalšího rozvoje v dílnách, praktických představeních či výchovných koncertech a zároveň i podpora již zralých plzeňských jazzových muzikantů, skupin a orchestrů. Pro zájemce o jazzovou historii jsou připraveny pravidelné semináře a filmotéka Plzeňského jazzového klubu, který v současné době spolupracuje se Západočeskou galerií. Vyvrcholením projektu jsou koncerty, kde je dána možnost té nejširší veřejnosti seznámit se s nejlepšími interprety z celého světa. Spolek Jazz bez hranic průběžně vyvíjí a rozšiřuje spolupráci s hudebními subjekty doma i v sousedských regionech Německa a Rakouska se zvláštním důrazem na spolupráci s partnerským Řeznem. Prioritou budoucnosti bude další zkvalitňování dosavadní činnosti, větší důraz na výchovu mládeže, spolupráce spolku se Slavnostmi svobody a dalšími kulturními subjekty, stále posilování interakcí mezi západočeskými i českými a německými jazzmany a průběžné uvádění nových dílčích projektů.

 

Mezinarodní spolupráce

 

Hlavním zahraničním partnerem projektu Jazz bez hranic je Jazz Cliub v Regensburgu. Spolek dlouhodobě spolupracuje s uměleckou agenturou Triwoli, Nadací 700 let města Plzně, Divadlem J.K.Tyla v Plzni a Plzeňskou konzervatoří. Smlouva o partnerství je podepsána i s německou  společností Jazz-and-More v Deggendorfu, PassauJazzFest v Pasově, Sing- und Musikschule v Regensburgu a rakouským INNtöne Jazz am Bauernhof v Diersbachu. K českým partnerům pak patří plzeňské společnosti Barfi Invest (Buena Vista Music Club), Městské kulturni středisko v Klatovech, agentura Jan Vimr v Rokycanech a od roku 2008 přibyly město a ZUŠ Třemošná a Centrum Bavaria-Bohemia v německém Schönsee. Podle možností se uzavírají při přípravě jednotlivých ročníků dohody i s dalšími důležitými partnery, kteří mohou podpořit projekt organizačně a hlavně pak finančně. K nim patří především Město Plzeň, Plzeňský kraj, Česko-německý fond budoucnosti, RWE Energie,, City Casino Plzeň, Plzeňská teplárenská , Komerční banka a další.

 

Přeshraniční význam projektu

 

Tento prestižní mezinárodní česko-německý  projekt by měl být spoluiniciátorem regionálně politické a kulturní přeshraniční spolupráce, jejíž kontinuita je v současné sjednocené Evropě předpokladem. Festivalová setkání především mladých českých, německých a rakouských hudebníků jsou základem budoucích společných aktivit. Jedním z obecných cílů projektu je přispět ke kulturnímu sblížení česko-německého  pohraničí a tím i k postupnému odbourávání jazykových bariér a sousedských zaujatostí. Meziregionální hudební spolupráce by pak měla směřovat k vytvoření podmínek pro vznik prestižního středoevropského jazzového festivalu.

 

Seznam interpretů a skupin, které u nás vystoupily a to nejen v rámci festivalu Jazz bez hranic

Veškeré kulturní akce spojené s letošním programem Jazzu bez hranic v přehledném seznamu

Nejnovější informace o kulturních akcích a koncertech, které pro Vás letos Jazz bez hranic připravuje

Kontaktujte nás, pokud se chcete podělit o Vase připomínky a dotazy ohledně Jazzu bez hranic

© 2022 Jazz bez hranic. Všechna práva vyhrazena.