Jazz bez hranic

JAZZ BEZ HRANIC

O nás

O NÁS

Zapsaný spolek JAZZ BEZ HRANIC je právnickou osobou se sídlem v Plzni, Litice, Štěnovická 9. Je registrován u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, č. 4363.
Posláním spolku je sdružování a vzdělávání jeho členů, které směřuje k rozvoji hudebních aktivit, k pořádání kulturních akcí, spolupráci v rámci euroregionů i širší osvětové činnosti vedoucí k výchově a hledání příležitostí pro mladé muzikanty v Plzni a Plzeňském kraji.
Cíle spolku se uskutečňují organizováním setkání vlastních členů spolku, prezentací členů spolku na kulturních akcích a hudebních festivalech, podporou klasických i okrajových hudebních žánrů, aktivním organizováním kulturních akcí a hudebních festivalů a výchovou mladých hudebníků.
Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku a bude se na jeho naplňování aktivního podílu a jeho členství bude schváleno valnou hromadou.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, potvrzuje složení výkonného výboru a volí předsedu na období pěti let. Předsedou spolku je Dr. Ivan Slabý, který spolu s Ivanem Audesem a Evou Vlkovou tvoří výkonný výbor.

Charakteristika projektu

Projekt Jazz bez hranic patří mezi tradiční akce města Plzně, byl zapojen do programu Evropského hlavního města kultury 2015 av současné době participuje na Slavnostech svobody. Nabízí komplexní přístup k propagaci minoritního hudebního žánru – jazzu, v rámci spolupráce s evropskými regiony. Jazz bez hranic obrovskou zinternacionalizoval plzeňskou hudební scénu, která zásluhou dostala na jazzovou mapu světa. Vystoupení dvanácti nositelů nejprestižnější světové hudební ceny Grammy v Plzni je zcela bezprecedentní. Náplní projektu je vyhledávání mladých jazzových talentů s možnostmi jejich dalšího rozvoje v dílnách, praktických představeních či výchovných koncertech a zároveň i podpora již zralých plzeňských jazzových muzikantů, skupin a orchestrů. Pro zájemce o jazzovou historii jsou připraveny pravidelné semináře a filmotéka Plzeňského jazzového klubu, který v současné době spolupracuje se Západočeskou galerií. Vyvrcholením projektu jsou koncerty, kde je dána možnost té nejširší veřejnosti přihlásit se s nejlepšími interprety z celého světa. Spolek Jazz bez hranic průběžně pokračuje a rozšiřuje spolupráci s hudebními subjekty doma v sousedských regionech Německa a Rakouska se zvláštním důrazem ve spolupráci s partnerem Řeznem. Prioritou budoucnosti bude další zkvalitňování dosavadní činnosti, větší důraz na výchovu mládeže, spolupráce spolku se Slavnostmi svobody a dalšími kulturními subjekty, stále posilování interakcí mezi západočeskými i českými a německými jazzmany a průběžné uvádění nových dílčích projektů.

Mezinarodní spolupráce

Hlavním zahraničním partnerem projektu Jazz bez hranic je Jazz Cliub v Regensburgu. Spolek dlouhodobě spolupracuje s uměleckou agenturou Triwoli, Nadací 700 let města Plzně, Divadlem J.K.Tyla v Plzni a Plzeňskou konzervatoří. Smlouva o partnerství je podepsána i s německou společností Jazz-and-More v Deggendorfu, PassauJazzFest v Pasově, Sing- und Musikschule v Regensburgu a rakouským INNtöne Jazz am Bauernhof v Diersbachu. K českým partnerům pak patří plzeňské společnosti Barfi Invest (Buena Vista Music Club), Městské kulturni středisko v Klatovech, agentura Jan Vimr v Rokycanech a od roku 2008 přibyly město a ZUŠ Třemošná a Centrum Bavaria-Bohemia v německém Schönsee. Podle možností se uzavírají při přípravě jednotlivých ročníků dohody i s dalšími důležitými partnery, kteří mohou podpořit projekt organizačně a hlavně pak finančně. K nim patří především Město Plzeň, Plzeňský kraj, Česko-německý fond budoucnosti, RWE Energie,, City Casino Plzeň, Plzeňská teplárenská , Komerční banka a další.

Přeshraniční význam projektu

Tento prestižní mezinárodní česko-německý projekt by měl být spoluiniciátorem regionálně politické a kulturní přeshraniční spolupráce, jejíž kontinuita je v současné sjednocené Evropě předpokladem. Festivalová setkání především mladých českých, německých a rakouských hudebníků jsou základem budoucích společných aktivit. Jedním z obecných cílů projektu je přispět ke kulturnímu sblížení česko-německého pohraničí a tím i k postupnému odbourávání jazykových bariér a sousedských zaujatostí. Meziregionální hudební spolupráce by pak měla směřovat k vytvoření podmínek pro vznik prestižního středoevropského jazzového festivalu.